Suomen Shiiamuslimit
Palaute Estekhareh Kalenteri Etsittekö puolisoa? Rukousajat Etsi sana Unien tulkinta Keskustelu

FAQ

Rauha Teille,

Tällä sivulla tuomme esille kysymyksiä, joita on kysytty usein ja joiden vastauskin on lyhyt.


Miksi rukoileminen pitää suorittaa arabiankielellä?

Rauha Teille,

Koraani on Jumalan Sana. Jos olisit asiantuntija arabiankielessä, tietäisit ja huomaisit, että kukaan ei pysty kääntämään sitä millekään kielelle ja sanoa sitä juuri sillä tavalla, kuin millä Jumala sanoo ihmisille arabiankielellä. Kun tutkit käännöksiä esim. ensimmäisestä suurasta, tulet huomaamaa, että käännöksiä löytyy useita satoja, kaikki pitävät paikkansa, mutta yksikään ei ole sama, kuin mitä Jumala sanoo arabiankielellä. Tämän takia rukoillessa pitää rukoilla arabiankielellä, jotta kaikki sanoisivat sen, minkä Jumala haluaa meidän sanovan. Voin antaa yhden esimerkin:

Jos piirrät jostain kukasta kuvan ja huomaat että kuvassa se on ihan samanlainen kuin oikea kukka, josta olet ottanut mallia, piirtämäsi kukka ei kuitenkaan ole oikea ja sama kukka.

Korostan, että jos arabiankielen ääntäminen tuntuu olevan vaikeaa, sinun ei tarvitse huolehtia. Jumala vaatii meitä tekemään parhaamme, ei enempää. Arabiankielessä on esimerkiksi 4 eri "z" kirjainta, jotka kukin äännetään eri tavalla. Jos henkilö ei pysty ääntämään niitä oikein, mutta tekee parhaansa, hänen teko on hyväksytty.

Teeskentelijät tulivat Profeetan (SAAS) luokse ja valittivat, kun Bälal ei osannut sanoa "sh" oikein rukouskutsussa. Sen sijaan hän sanoi vain "s". Profeetta (SAAS) sanoi: "Kun Bälal sanoo "s", se on meille sama kuin "sh". Tämä hädithi on yksimielisesti hyväksytty niin shiiassa kuin neljässä sunniryhmässäkin.


Nykyaikana sian "epäpuhtaudesta" huolehditaan hyvin tarkoin. Miksi se on edelleenkin kielletty islamissa?

Rauha Teille,

Olemme kirjoittaneet kaksi eri vastausta:

Ensimmäinen vastaus

Sanalla "epäpuhdas" on kaksi eri merkitystä.

1) Jos vaate on epäpuhdas, se pestään ja sitten se on puhdas.

2) Joskus itse asia on epäpuhdas. Esimerkiksi uloste. Uloste on epäpuhdas. Sitä ei voi puhdistaa. Jumala on ilmoittanut meille Koraanissa sian epäpuhtaudesta riippumasta sen elinpaikasta tai ruuasta. Jumala on kieltänyt meitä syömästä sitä.

Toinen vastaus

SAASTA

Shiiaislamin mukaan

Koraani 6:145

"Sano: Siitä, mitä minulle on ilmoitettu, en löydä muuta kiellettyä ruokaa kuin itsestään kuolleet eläimet, vuodatetun veren ja sianlihan - tämä on saastaisuutta - sekä syntiset uhrit, joiden yli on lausuttu muun kuin Jumalan nimi. Mutta joka pakotetaan syömään näitä vastoin tahtoaan ja joka ei haluaisi rikkoa, tietäköön, että Jumala on Anteeksiantava, Armelias."

Koraanin käsittelijällä pitäisi olla jotain pohjatietoa. Kuka tahansa voi tietysti lukea Koraania, mutta jos joku haluaa selittää Koraania, hän tarvitsee tuota pohjatietoa, jota ilman hän ei pysty antamaan fatwaa Koraanin tekstistä. Vaikka henkilön äidinkieli olisi arabia, hän ei pysty tähän. Esimerkiksi arabian sana "säl-le" on verbin käskymuoto ja tarkoittaa "rukoile". Sanan vartalo on "sälat" eli rukoileminen. Tämä on helppo ja yksinkertainen sana. Jos henkilö ei tunne "Osul Äl-fegheh"-tiedettä ja hänelle annetaan tämä sana, hän silti pystyy päättelemään että se tarkoittaa toisten ihmisten puolesta rukoilemista. "Osul Äl-Fegheh" selittää, esimerkiksi mitä jonkin sanan merkitys on aikojen myötä muuttunut. Tätä "Osul Äl-Fegheh"in osa-aluetta kutsutaan nimellä "Haqiqat Moteshare'e".

Tämä tiede sanoo, että rukouksella on kaksi ryhmää: toisten puolesta rukoilu "do`aa" ja toinen "salat", johon pakolliset rukoukset kuuluvat. Jos henkilö ei tiedä tätä ja Koraani käskee rukoilemaan, hän voi ymmärtää tällä käskyllä ihan jotain muuta kuin, mitä Koraani tarkoittaa.

Koraanissa on tullut neljä jaetta käsittelemään sitä, mitä saa syödä ja mitä ei: 2:173, 5:3, 6:145, 16:115. Meidän aiheemme on nyt sian saastaisuus. Suura 6 ja 16 ovat Mekkalaisia suuria, eli ne ilmestyivät ennen Profeetan (SAAS) siirtymistä Medinaan. Avaamme jakeen kohdan, joka koskee aihettamme eli sikaa. "ja sianlihan - tämä on saastaisuutta"

Yksi ongelma on se, että jotkut lukevat vain tämän jakeen suomenkielisiä versioita. Ikävä kyllä käännökset ovat vain käännöksiä - ne eivät ole Koraani. Ne ovat sitä, mitä kääntäjä on ymmärtänyt jakeesta. Siksi kirjoitan mitä arabiankielisessä jakeessa lukee.

"au lähmä khenziiren fäennähuu redjson"

au=ja
läh=liha
khenziiren =sika
fä=(ja)
ennä=todella
huu=se
redjson=saasta

Kuten näette meidän tuomassamme käännöksessä sanaa "ennä" ei ole käännetty. Ensisijaisesti se korostaa lauseen merkitystä. Yleisesti se on syy edelliselle (lauseelle, asialle).
Eli: miksi ei voi syödä sianlihaa: Se on todella saastaa.
Jumala on käskenyt suurassa 74 jakeessa 5: "ja vältä saastaa".
Tässä on peruste, miksi sikaa pitää välttää. Se on saastaa ja saastaa pitää välttää.

Tässä näemme että, kun ihmiset lukevat käännöksiä he eivät voi täysin ymmärtää sen sisältöä. Lisäksi heidän pitäisi vähintään edes ymmärtää arabiaa.

Jos joku väittää että

1) Jae ilmoittaa että itsestään kuollutta sikaa ei saa syödä, mutta muuten sitä voi syödä.
vastaamme: Jos jakeessa olisi tarkoitettu itsestään kuollutta sikaa, sikaa ei olisi tarvinnut jakeessa erikseen mainita, se sisältyisi jakeen kohtaan "itsestään kuolleet eläimet".

2) Jae ilmoittaa että vain sian liha on saastaista, ei kaikki mitä muslimit siasta väittävät esimerkiksi sian nahka ja karvat
vastaamme:
a) Jae käsittelee syömistä. Siksi Jumala ei jakeen sisällä yhtäkkiä ala selittämään että myös karvat ja nahka ovat saastaisia.
b) Eläimiä käsitellään syömisnäkökulmasta yleensä lihana. Jos eläimen liha on saastaista, koko eläin on saastainen.

Yhteenvetona voimme todeta, että tämän jakeen perusteella sika on saastainen ja Profeetan (SAAS) on käsketty välttää saastaa. Ihmeellistä on, että suomalaiset ajattelevat että kun Koraani ilmoittaa sian olevan saastainen ja kun sika aiemmin eli likaisissa olosuhteissa ja söi jätteitä, se muuttuisi puhtaaksi sillä, että sen elinolosuhteet ovat nykyään puhtaammat. Kun tarkastelemme tätä jaetta huomaamme, että Jumala on ilmoittanut, että tämän eläimen "zaat", olemus, on saastainen. Siksi sen lihakin on saastainen.

Toiseksi, vaikka sika onkin saastainen, se ei tarkoita että meidän pitäisi sian nähdessämme esimerkiksi polttaa se. Islam on käskenyt tappamaan eläimen, jos se yrittää vahingoittaa meidän henkeämme. Siten esim. sian tappaminen huvikseen tai sen kiusaaminen on kielletty.

Joku voi väittää, että tutkittuaan sekä sunni- että shiialähteitä, hän on huomannut, että Profeetta (SAAS) on kieltänyt joidenkin eläinten syömisen, ja että koirakin on saastainen. Yksinkertaisesti yllämainitut jakeet ilmoittivat mitä saamme syödä ja mitä emme. Miksi Profeetta (SAAS) lisäisi sen päälle jotain? Olen shiiamuslimi, meidän perusteemme on ennen Häditheja aina itse Koraani, koska Imaamimme (RA) opettivat meitä katsomaan ensin Koraania. Nämä kysymykset syntyvät, kuin henkilöillä ei ole riittävästi tietoa Koraanista.

Tässä on suoraa tekstiä Koraanista 7:157 ja vastaus:
"…julistaa heille sallituiksi kaikki hyvät ruuat mutta kieltää heiltä pahat…."
Eli Jumala allekirjoittaa suoraan, mitä Profeetta (SAAS) sanoo.


Mitä islam sanoo naisten ympärileikkauksesta?

Rauha Teille,

Tätä asiaa tutkittaessa, kukaan ei tule ikinä löytämään shiia -oppineiden fatwoja, joitten mukaan naisia pitäisi ympärileikata. Naisten ympärilaikkaus on aivan tuntematon asia koko shiiassa.

Jos joku kysyy, että kuka voi antaa fatwan liittyen naisten ympärileikkaukseen, näyttäkää hänelle seuraavaa linkkiä:
http://www.islamonline.net/fatwa/english/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=31397


Mitä islam sanoo terrorismista?

Rauha Teille,

Sunnit ovat yksimielisesti hyväksyneet, että Profeetta (SAAS) käski meitä:

"Älkää kaatako puita. Älkää katkaisko veden tuloa. Älkää rikkoko rakennuksia. Älkää tappako lapsia. Älkää tappako naisia. Älkää tappako vanhuksia..."

Tässä on meille suora käsky Profeetalta (SAAS). Näitä asioita muslimisotilas ei saa tehdä. Jos joku väittää olevansa moslimi, ja hän syyllistyy johonkin yllämainittuun rikokseen. Hän on vastuussa teostaan ja hänet voidaan viedä oikeuteen, josta hän saa oikeudenmukaisen rangaistuksen. Jos muslimisotilas tappaa tahallaan siviilejä, häntä kutsutaan murhaajaksi, ja kuolemanrangaistus odottaa häntä.

Shiianäkökulma tämän asian suhteen on hyvin selvä ja suora. Jos moslimi tappaa siviilejä, tuomitsemme hänet teoistaan.


Mitä islam sanoo kunniamurhasta?

Rauha Teille,

Yksimielisesti Shiiain keskuudessa tappaminen on kielletty ja sillä ei ole väliä, onko murhaaja oma isä, oma veli tai sukulainen. Shiiain keskuudessa kunniamurha on suuri synti ja henkilöä, joka syyllistyy siihen, kutsutaan murhaajaksi ja häntä rangaistaan.


Ovatko kristityt ja juutalaiset muslimien vihollisia?

Rauha Teille,

Tätä asiaa on kysytty useampaan kertaan monella eri palstalla. Jos Jumala suo, vastaamme nyt yhden kerran shiian näkökulmasta niin, että asia on ymmärrettävissä.

Shiia näkökulman mukaan Islamin lait perustuvat Koraaniin ja Profeetan (SAAS) sunnaan. Koraania tutkiessa selviää, että Jumala ei ikinä ole tuominnut/rankaissut ihmisiä heidän uskontonsa (juutalaisuus, kristinusko) takia. Tämä johtuu siitä, että juutalaisuus ja kristinusko ovat molemmat Jumalan perustamia uskontoja. Jumala on ilmoittanut Koraanissa, ettemme saisi erotella Lähettiläitä (SAAS,RA) heidän uskontonsa mukaan, sillä he (SAAS,RA) ovat kaikki samalta Jumalalta. Toisaalta Koraanissa ilmoitetaan, että ihminen palkitaan/rankaistaan tekojen perusteella. Esim. jos joku tekee huorin, Jumalalle on sama, onko kyseessä oleva henkilö juutalainen, islaminuskoinen tai kristinuskoinen. Häntä rangaistaan/palkitaan tekojensa mukaan.

Sunnan perusteella:

Profeetan (SAAS) sunnasta on paljon haditheja niin shiialähteissä kuin sunnikirjoissakin - kuten sähih kokoelma Bukharissa. Niiden mukaan Profeetta (SAAS) eli niin juutalaisten kuin kristinuskoistenkin joukossa. Historia kuitenkin näyttää, että joskus Profeetta (SAAS) ajoi heimoja pois joistakin kaupungeista. Joskus kyseessä oli esim. juutalaiset. Heitä ei ajettu pois juutalaisuuden takia, vaan sen takia, että he rikkoivat sopimuksen. Tästäkin näkee, että ihmisiä rangaistaan/palkitaan tekojen, eikä uskonnon mukaan.

Koraanissa on paljon jakeita, joissa ihmisiä varoitetaan rangaistuksesta. Varoitus on annettu, jotta ihmiset toimisivat oikein. Kuten ylläolevasta näkyy, ihmisiä rangaistaan/palkitaan tekojen mukaan riippumatta uskonnosta. On totta että ihmisten teot perustuvat aikomukseen. Jumala haluaa varoituksilla vaikuttaa ihmisten aikomukseen.

Jos joku väittää, että Koraanissa on paljon jakeita jotka varoittavat moslimeja ottamasta toisten uskontojen edustavia ystäviä, vastaus heille siitä on, että käännös on väärä. Sana "väli" (monikko on aulia, jota on käytetty Koraanissa) on käännetty ystävyydeksi, kun arabiankielisessä Koraanissa sillä tarkoitetaan jumalallista johtajuutta. On totta, että moslimi ei voi asettaa ketää Jumalan asemaan, sillä Jumala on yksi. Eli "väli" sanalla on kaksi merkitystä; ystävyys ja jumalallinen johtajuus. Käännös on siis tehty väärin. Seuraavissa jakeissa on sama virhe: 3:28, 4:139, 4:144, 5:57, 9:23.

Voiko moslimi olla ystävä kristityn ja moslimin kanssa?

Shiian keskuudessa juutalaiset ja kristityt voivat hyvinkin olla ystäviämme. Herra Sistani vastaa tähän seuraavasti fatwallaan 308:

Lainaus:
Kuka tahansa moslimi voi ottaa ei-moslimin ystäväkseen, kunhan he ovat vilpittömiä. He voivat auttaa toisiaan tämän maailman tarpeiden kanssa.Koraani 60:8....

Kukaan moslimi ei voi vastustaa sitä, mitä Koraani sanoo.

Shiialla ei ole mitään ongelmia kristittyjen, juutalaisten tai kenenkään muun kanssa.